Archive | October, 2012

יורם יובל – הרצאות

25 Oct

יורם יובל, יליד 1958, הינו אחד מהמטפלים המוכרים והמוערכים בארץ. את השכלתו כפסיכואנליטיקאי, חוקר מוח ופסיכיאטר הוא רכש במוסדות שונים מהארץ ומהעולם. במהלך הקריירה הטיפולית שלו פרסם יובל ארבעה ספרים, שהמפורסם בהם, סערת נפש, קיבל ביקורות מצויינות ואף זכה להכרה נכבדת  גם בקרב חוגים באוכלוסיה להם אין הכשרה טיפולית כלשהי. יורם יובל ידוע ביכולתו להנגיש את הידע האקדמאי הנרחב שברשותו לכלל האנשים ולתרגם את חוויותיו ומסקנותיו המקצועיות לשיעורים מאלפים המרתקים כל אחד ואחת. הצלחתו בקרב הציבור זיכתה אותו בתוכנית אירוח טלויזיונית אותה הוא מגיש  כבר משבת 2008.

Advertisements