Archive | May, 2012

יחסים

19 May

“אמא”

שאל דני את אביו “מאיפה מכוניות באות לעולם”? “הו, בני” ענה אביו,

שחיוך של ידענות גאוותנית במקצת על על פניו “זו היא שאלת השאלות בני”. “ומדוע כך, אבא?” שאל שוה ילד.

והוסיף “שהרי אין הרבה לדעת יותר מידי. כיום, אבא, פותחים ויקיפדיה ויודעים הכל. כך אני יודע לדוגמה שפורד הינה חברה אמריקאית ושטויוטה הינה חברה יפנית” האב הגאה הרים גבתו “הפלאת לדעת בני, הפלאת לדעת. אך האם יודע אתה למתג מכוניות על פי מדינות?” החרה החזיק. “זוהי הנפלאות האמיתית של החיים”

הבן כחכח בגרונו, החליק ידו אל מכשיר האייפון שבכיסו אך האב, שחזה פעולה זו מבעוד מועד, תפס מגרפה שהייתה מונחת בצד החדר, ובתנועה מהירה שלא הייתה מביישת נינג’ה ממסדר השמירה ההדוק והקרוב ביותר לאפיפיור, קטף את האייפון מידיו של בנו מבלי שזה אף יפליא להחליק את ידו ולפתוח את מכשיר הקסמים

חיוך ממזרי כמעא עלה על פניו, כאשר הילד נותר עובד עצות נוכח מעשה זה. “ועכשיו בני, מנה עבורי חברה יפנית נוספת, מבלי להסתכל במכשיר הקסמים. זו היא היא הדרך האמיתית לדעת ולהבין דברים בן, רק על ידי שינון נכון והליך חשיבתי עצמאי ולא על ידי פנייה ושעבוד לאינפורמציה המוזנת לנו על ידי האח הגדול” י

י “האח הגדול אב?” תהה הילד. “מה אומר האח הגדול?” האב צחק במלוא גרונו וטפח קלות על כתפו הגרומה של פרי חלציו “על כך, ילדי, נדבר לכשתהייה גדול יותר” י

והילד הצטרף לצחוקו של האב, אף על פי שלא בדיוק ידע למה. “אבא” הוסיף, אחרי ששכח צחוקם “אני חושב שיודע אני את התשובה לשאלתך” י

י “כן בן? שגר לי את התשובה” “סוזוקי. סוזוקי הינה חברה נוספת שהינה יפנית” י

חייך האב והביט בבנו בגאווה . הוא השיב לו את האייפון והביט בו ממושכות. “אמת בן. התשובה היא נכונה, ומכשיר האייפון אף לא היה בחיקך” י

Advertisements