Archive | March, 2012

טכנאי מזגנים

26 Mar

הקיץ הישראלי הינו קשה וחם ביותר והטמפרטורות במהלכו עשויות לנסוק לגבהים של 30 ואף 40 מעלות.המציאות המתישה הזו הביאה למצב בו ליותר משמונים אחוז מהבתים בישראל (לערךהמספרים אינם מדוייקים)ישנו את המוצר הנכסףהמזגןלא אחת קורה כי חברו השני הטוב ביותר של האדם מתקלקל ועלינו להזמין איש מקצוע על מנת שיתקנו – את הטכנאי מזגניםאך לפני שאנחנו מרימים את השפורפרת וקוראים לאותו איש מקצוע מה אנחנו יודעים על הכשרתופרט לכך שהיא סובבת סביב תיקון מזגניםתופתעו אולי לגלות שתיקון מזגנים איננו מקצוע לימוד פשוט כפי שאנחנו נוטים לדמות.

תחילהיש לזכור כי טכנאי מזגנים איננו נדרש רק בביתנו אלא אף במפעלים תעשייתייםחברות מזון רבות לדוגמה,השומרות את תפוקתם וסחורתם בקירורנדרשות לנהל תחזוקה שוטפת של המקרריםכל חריגה מהתקן עלולה להביא למוצר פגום במקרה הטובאו לשלל מחלות במקרה הרעזכורה לכולנו פרשת הבשר המקולקל מסוף שנות האלפיים – נושא שהתהווה ותפח למימדיו בגלל רשלנותה של החברה וחוסר המקצועיות של ה

טכנאי מזגנים.

עם השנים חל שיפור ניכר בטכנולוגיה של מערכות מיזוג האוויריש שיקשרו זאת להתחממות גלובאלית ולקיציים חמים במיוחדושיש שיקשרו זאת להרגלי צריכה מערביים מוגבריםבשורה התחתונה תיקון מזגנים איננו עסק פשוט ועל הטכנאי לחבוק ידע רק בהפעלה של אותן מערכותבתחזוקן השוטף ובתיקונןעל טכנאי המזגנים לדעת כיצד לתקן ולתחזק את כל דגמי המזגנים בשוקאיך לווסת ולבקר את שלל המערכות השונות שבשוק (ישנות ומודרניות כאחד), עליו במקרה הצורך להזמין חלקים חדשים ההכרחיים לתיקון המזגן ולדעת מהיכן כמובן להזמין את החלקים הטובים והאמינים ביותרטכנאי מזגנים חייב להיות בקיא בנושאים שיש שיראו את הקשר בינם לבין 

תיקון מזגנים כערטילאי כגון יסודות האלקטרוניקהמדחסיםעומס חום וספיקת קורבניית מערכות פיקוד ובקרה וכיוצא באלו

שיהיה לכולנו קיץ קריר ומאוורר ואל תשכחו להציע כוס מיץ קרה ומרעננת לטכנאי שבא לתקן את מזגנכם!

Advertisements
26 Mar

הקיץ הישראלי הינו קשה וחם ביותר והטמפרטורות במהלכו עשויות לנסוק לגבהים של 30 ואף 40 מעלות.המציאות המתישה הזו הביאה למצב בו ליותר משמונים אחוז מהבתים בישראל (לערךהמספרים אינם מדוייקיםישנו את המוצר הנכסףהמזגןלא אחת קורה כי חברו השני הטוב ביותר של האדם מתקלקל ועלינו להזמין איש מקצוע על מנת שיתקנו – את הטכנאי מזגניםאך לפני שאנחנו מרימים את השפורפרת וקוראים לאותו איש מקצוע מה אנחנו יודעים על הכשרתופרט לכך שהיא סובבת סביב תיקון מזגניםתופתעו אולי לגלות שתיקון מזגנים איננו מקצוע לימוד פשוט כפי שאנחנו נוטים לדמות.

תחילהיש לזכור כי טכנאי מזגנים איננו נדרש רק בביתנו אלא אף במפעלים תעשייתייםחברות מזון רבות לדוגמה,השומרות את תפוקתם וסחורתם בקירורנדרשות לנהל תחזוקה שוטפת של המקרריםכל חריגה מהתקן עלולה להביא למוצר פגום במקרה הטובאו לשלל מחלות במקרה הרעזכורה לכולנו פרשת הבשר המקולקל מסוף שנות האלפיים – נושא שהתהווה ותפח למימדיו בגלל רשלנותה של החברה וחוסר המקצועיות של טכנאי מזגניםה

עם השנים חל שיפור ניכר בטכנולוגיה של מערכות מיזוג האוויריש שיקשרו זאת להתחממות גלובאלית ולקיציים חמיםבמיוחדושיש שיקשרו זאת להרגלי צריכה מערביים מוגבריםבשורה התחתונה תיקון מזגנים איננו עסק פשוט ועל הטכנאי לחבוק ידע רק בהפעלה של אותן מערכותבתחזוקן השוטף ובתיקונןעל טכנאי המזגנים לדעת כיצד לתקן ולתחזק את כל דגמי המזגנים בשוקאיך לווסת ולבקר את שלל המערכות השונות שבשוק (ישנות ומודרניות כאחד), עליו במקרה הצורך להזמין חלקים חדשים ההכרחיים לתיקון המזגן ולדעת מהיכן כמובן להזמין את החלקים הטובים והאמינים ביותרטכנאי מזגנים חייב להיות בקיא בנושאים שיש שיראו את הקשר בינם לבין תיקון מזגנים כערטילאי כגון יסודות האלקטרוניקהמדחסיםעומס חום וספיקת קורבניית מערכות פיקוד ובקרה וכיוצא באלו

שיהיה לכולנו קיץ קריר ומאוורר ואל תשכחו להציע כוס מיץ קרה ומרעננת לטכנאי שבא לתקן את מזגנכם!